Kamil Suknarowski Agro-Relax
Zobacz dzieła
Dzieła Suknarowskiego
Zbiór ponad 50 prac Suknarowskiego.

Zapraszamy do wędrówki z dziełami wybitnego artysty F. Suknarowskiego.
Zobacz, jak inaczej potrafi spostrzegać œwiat ktoœ, kto przeżył tak wiele.

wejdŸ do galerii

Historia artysty
Historia artysty
Poznaj historię F. Suknarowskiego.
idŸ do biografii

Franciszek Suknarowski -

Gallery

"; $i = 0; foreach ( $zdjecia as $zdj ) { echo ""; $i++; if ( $i == 3 ) { $i = 0; echo ""; } } echo ""; } ?>
"; siteimg ( $zdj['id'], "rel='lightbox[set]'" ); echo "
" . $zdj['opis'] . "