Kamil Suknarowski Agro-Relax
Zobacz dzieła
Dzieła Suknarowskiego
Zbiór ponad 50 prac Suknarowskiego.

Zapraszamy do wędrówki z dziełami wybitnego artysty F. Suknarowskiego.
Zobacz, jak inaczej potrafi spostrzegać świat ktoś, kto przeżył tak wiele.

wejdź do galerii

Historia artysty
Historia artysty
Poznaj historię F. Suknarowskiego.
idź do biografii

Franciszek Suknarowski -
Portret Suknarowskiego

Franciszek Suknarowski

Wierzę w służebną rolę sztuki – myślę, że obowiązkiem artysty jest dać świadectwo epoki nie tylko w formie, ale pokazać otoczenie, w jakim żyliśmy w tym czasie, jakie było piękno naszego regionu, piękno którego coraz mniej. (…) Drugim czynnikiem mającym ogromny wpływ jest tradycja – środowisko, otoczenie, krąg ludzi związanych z Beskidem, jego sztuką, poezją – aura pierwszego przeżytego tworzenia czyni człowieka artystą takim, jakim w końcu jest (…) Nie neguję strony formalnej w malarstwie czy rzeźbie, ale obca mi jest za wszelką cenę „oryginalność”, która zdąża do tego, aby być zauważonym (…) czy można robić coś bez przekonania, przeżycia, uczucia? (…) Liczy się wzruszenie tak twórcy jak i u odbiorcy, które wyrabia wrażliwość tak bardzo potrzebną odbiorcy w naturze czy sztuce. (…) Myślę, że artysta tworzący dzieło myśli o odbiorcy, pragnie pokazać, przybliżyć mu to piękno, wzruszać, dlatego – ważne jest, aby w swym dziele zawarł taką formę, by była odpowiednią tak dla tematu czy treści a przecież komunikatywną. Być niewolnikiem czystej bezprzedmiotowej formy, zimnym, wyrachowanym, bo to modne dziś, a przecież prawdy w sztuce się krzyżują, jutro znów być kimś innym, to brak odwagi, osobistego zaangażowania, zmagania się z rzeczywistością – myślę, że sztuka taka jest niehumanistyczna i niepoznawcza.